Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Bạn có nói tiếng Ba Lan?

Đó là tốt cho bạn.


GreenZoner có sẵn trong ngôn ngữ Ba Lan ngay bây giờ!
Kiểm tra nó ra: www.greenzoner.com/pl_PL
Bạn có muốn GreenZoner ngôn ngữ của bạn? Hãy GreenZoner phổ biến ở nước bạn - ngôn ngữ của bạn sẽ có sẵn cũng có!
Có một ngày xanh! -)
Luk!

Chính là đây! Redemtion!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn cần phải nhanh chóng!
Những người bạn của những người đã ở lại với GreenZoner.com và:
- Có ít nhất 1.000 EEP- Là niềm vui của chúng tôi trên Facebook hoặc theo chúng tôi trên Twitter- Và mời trong bất kỳ gzDays sau (117,118,119,120,121,122,123) ít nhất ba mới GreenZoners ...

sẽ nhận được không chỉ ba lần nhiều hơn cho mỗi người bạn EEP mời (một người bạn thêm = 60 EEP)! nhưng họ sẽ nhận được trên 133th gzDay một lời mời cho "Năm gzDays Long giảm giá!".
Lần đầu tiên trong Lịch sử của gzWorld, trong năm ngày! mỗi ngày! mua lại sẽ diễn ra!
Điều này là dành cho bạn GreenZoners!
Bạn có ít hơn 1.000 EEP? Đấu tranh cho nhiều hơn nữa! Nếu bạn thu thập nhiều hơn 1000EEP giữa 117 và 123 gzDay bạn có thể nhận được một lời mời cũng có!
Bạn không có lời mời nhiều hơn? Tất cả những ai đã hơn 900EEP sẽ nhận được 3 lời mời thêm!
Giữ Xanh!
Pit thứ hai.

Kiểm tra các thay đổi như thế nào gzNight gzWorld cho tốt hơn!

Chào mừng các bạn trong nắng! Điều gì xảy ra cho hơn 50 gzDays? Không có gì và rất nhiều cùng một lúc ...Trước khi gzNight chúng tôi đã nhận thấy rằng trong số các GreenZoners thực tế, có rất nhiều người sử dụng mà có thể tham gia vào các DontCareAboutEarth.com nếu một số công cụ miễn phí sẽ xuất hiện ở đó. Đó là chắc chắn không phải công bằng với GreenZoners thực.
Chúng tôi cần thiết để có một rủi ro và làm điều gì đó mà có thể rõ ràng gzWorld.
Chúng tôi gọi đó là "gzNight dự án" và đã giới thiệu nó khoảng 50 gzDays trước.
Những gì mà "gzNight Dự án" đã được về?
"Hãy yên tĩnh. Không làm gì. Nói không có gì. Hãy để họ quên đi về chúng tôi! Chỉ GreenZoners sản sẽ nhớ ... Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Với GreenZoners thật! "
Bây giờ chúng tôi có thể nói: Xin chào một lần nữa! :-)
Và giờ đây thông tin: Đối với tất cả những ai đang đọc chúng ta ngày nay, chúng ta có tin đặc biệt - đọc cho chúng tôi vào ngày mai! - Bất ngờ đang chờ đón bạn! :-)
Có một gzDay GreenZoners tốt thật!

Chào buổi sáng gzWorld!

Chúng tôi đã được nghỉ ngơi trong một thời gian dài, nhưng bây giờ mặt trời mọc đang đến! Ngày mai Mặt trời sẽ xuất hiện và gzWorld sẽ lấy lại được sống lại! Lý do tại sao chúng tôi đã rất yên lặng rất lâu? Để chắc chắn bạn đang ... để xem bạn vào ngày mai tại các tia mặt trời giữa trưa!. Bạn sẽ nhận được tin nhắn
Pit

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Những bloger muốn tham dự cuộc thi Blog! Bạn phải đọc nó!

Trong 3 gzDay chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc thi dài hạn đầu tiên cho mọi cư dân GreenZoner và gzBloger! Nếu bạn là gzBloger bạn phải ngay lập tức gửi cho chúng tôi, sử dụng mẫu này (mẫu liên lạc) theo những thông tin sau:
  • E-mail bạn dùng để đăng nhập vào GreenZoner.com
  • Nick của bạn
  • Địa chỉ blog của bạn
  • Quốc gia bạn đang sống
Luật: cứ 5 gzDay blog tốt nhất trên mỗi nước  sẽ được nhận 100 EEP, mỗi cư dân GreenZoner, ai sẽ bình chọn sẽ được nhận 20 EEP cho blog của nước mình, và 2 EEP cho việc bình chọn ở blog của các nước khác.
Hãy đợi e-mail của bạn. Hãy nhớ sử dụng mẫu này để liên lạc với chúng tôi.

Bạn có tài khoản Facebook chưa? Hãy đọc nó! Không có ư? Hãy đăng ký

Trong một tương lai không xa, mỗi GreenZoner, ai có tài khoản Facebook có thể nhận thêm EEP cho mỗi hoạt động!

Bạn cần làm gì?
  • trở thành fan hâm mộ của trang GreenZoner.com
  • Nhấp vào chữ "I like it"
Khi chúng tôi chạy dự án này, bạn sẽ nhận được EEP ngay
Trở thành fan của chúng tôi!
GreenZoner đang trở nên xã hội hóa hơn
Luk

Cuộc thi mới! Tìm tên cho gzCreature!

Như bạn đã biết, chúng tôi đã tạo ra gzCreature đầu tiên chuyên ăn tài khoản giả.
Chúng tôi gọi tạm nó là gzCleaner vì nó làm sạch gzWorld của chúng ta, nhưng chúng tôi cần tìm một tên khác thông minh hơn, vui nhộn hơn và phù hợp hơn cho vật này!


Tất cả các bạn, có một số người sẽ hướng lên với một số tên sẽ có cơ hội nhận được 100 EEP và thêm 5 vé mời nữa! Sẽ có năm người thắng cuộc, Chúng tôi đang đợi đề xuất của bạn đấy!
Hãy Tiếp Tục Sáng Tạo và Xanh!
Pit